Contact Carieră
Site-uri OMV Group
Logout
Site-uri OMV Group
Mai mult
OMV Group www.omv.com OMV Petrom www.omvpetrom.com Petrom România www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide
img_Header_Articole_PrincipiiDeBaza_1100x367

Principii de bază în activitatea noastră

Viziunea noastră

Ne-am angajat să devenim un lider pe piața produselor petroliere din Republica Moldova.

Misiunea noastră

Distribuim carburanți de cea mai înaltă calitate în vederea asigurarii pieței din Moldova. Creşterea profitabilă şi sustenabilă a companiei noastre este benefică pentru clienţii noștri, angajaţii şi economia Republicii Moldova în general şi de aceea este centrul tuturor activităţilor noastre.

Valorile noastre

Activităţile noastre se desfăşoară într-o strânsă legătură  cu valorile în care credem. Cele trei valori esenţiale, care constituie fundamentul afacerii Petrom, sunt:

 1. Profesionalism

Excelenţa profesională asigură un succes durabil. Învăţăm, avem rezultate, reuşim!

Învăţarea continuă, înalta performanţă şi angajamentul individual sunt sursele excelenţei noastre profesionale.

Ne străduim să obţinem excelenţa în competenţe, procese şi maniera de a conduce. Ne concentrăm asupra ţelurilor noastre şi mizăm pe sinergii, pentru a ne situa printre liderii pieţei. Obiectivul nostru este să încurajăm dezvoltarea profesională, care să genereze profitabilitatea pe termen lung.

 1. Pionierat

Spiritul schimbării pentru o dezvoltare continuă. Explorăm, ne punem în mişcare, creştem!

Forţa noastră constă în deschiderea către schimbare şi mobilitatea proactivă. Explorăm potenţialul de dezvoltare şi luăm decizii curajoase pentru a crea oportunităţi de afaceri, şi creştere profitabilă. Obiectivul nostru este  de a atinge succesul economic.

 1. Parteneriat

Relaţii de lucru responsabile pentru beneficii reciproce. Respectăm, relaţionăm, ne pasă!

Corectitudinea, responsabilitatea şi respectul reprezintă esenţa relaţiilor noastre de colaborare cu toate părţile implicate: clienţi, angajaţi, parteneri, în general. Căutăm să menţinem relaţii de lungă durată cu partenerii noştri şi să le câştigăm încrederea prin comunicare deschisă, încredere şi prin cooperare interculturală. Obiectivul nostru este să creăm un mediu reciproc avantajos, prin parteneriate sociale şi economice.

Strategia

După un proces profund şi de succes de restructurare şi modernizare, Petrom ţinteşte poziţia de jucător cheie pe piaţa petrolieră din tară.

Într-un mediu marcat de provocări, atât din punct de vedere economic cât şi al obligaţiilor de mediu, Petrom continuă investiţiile în proiecte cheie şi pentru maximizarea performanţelor. Astfel, ne asigurăm creşterea durabilă şi furnizăm clienţilor noştri un portofoliu diversificat de produse petroliere la standardele de calitate ale UE.

Obiective

Obiective de bază în activitatea Petrom Moldova SRL :

 • importul şi comercializarea carburanţilor de calitate;
 • depozitarea combustibilului şi a materialelor lubrifiante;
 • comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule;
 • alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazinele specializate.
 • Pentru realizarea obiectivelor propuse compania a trasat următoarele direcţii prioritare de activitate pentru următorii ani:
 • extinderea reţelei de distribuţie a produselor petroliere şi a gazului lichefiat;
 • comercializarea produselor petroliere de calitate superioară la un preţ acceptabil;
 • sporirea calităţii deservirii şi accesibilităţii pentru clienţi.

Petrom Moldova, ca membru al Grupului OMV, aderă la spiritul şi principiile "Codului de Conduită al Grupului OMV" şi se angajează să implementeze progresiv aceste principii cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010.

Codul de Conduită stabileşte repere pentru toţi cei care lucrează pentru Grupul OMV Petrom. Acest document se constituie într-un angajament fundamental – de a depune eforturi în vederea conformării cu standardele etice ridicate şi cu toate cerinţele legale aplicabile, indiferent de locul unde OMV Petrom îşi desfăşoară activitatea.

Ataşament Mărime
OMV Code of Conduct (PDF, 7,5 MB) 7.51 MB

OMV Petrom a pus bazele unei organizaţii de conformitate, prin care se asigură că standardele Grupului OMV Petrom sunt implementate în mod consistent şi că toate operaţiunile pe care le desfăşoară respectă legile locale. Organizaţia de conformitate gestionează următoarele domenii:

 • Respectarea regulilor Anti-Corupţie şi a principiilor de Etică în afaceri
 • Prevenirea utilizării abuzive a informaţiilor privilegiate
 • Legislaţia Antitrust
 • Embargourile comerciale

Organizaţia de conformitate este condusă de Ofiţerul de Conformitate Corporativă, care este Director al Departamentului de Afaceri Corporative şi Conformitate.

Vă rugăm contactaţi Ofiţerul de Conformitate Corporativă pentru orice întrebări, sfaturi sau plângeri referitoare la probleme de conformitate.

Livia Dumitrescu
OMV Petrom S.A.

Str. Coralilor nr. 22, sector 1,
Bucureşti ("Petrom City")
013329 România
Tel.: +40 (372) 4 28820
Fax : +40 (21) 206 29 27

Conform cerinţelor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, operatorul Petrom Moldova SRL, societate pe acțiuni din Republica Moldova, cu sediul înregistrat în str. Șos. Muncești 269, sectorul Botanica, municipiul Chișinău, Republica Moldova, înregistrată de Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova şi înmatriculată în Registrul de Stat al persoanelor juridice sub IDNO 1002600045798, la data de 16 octombrie 1998, deţinătoareacodului TVA nr. 0502558, a fost înregistrată în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000147.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează direct de Petrom Moldova SRL, conform prevederilor legale aplicabile, prin mijloace automatizate, cu respectarea cerinţelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, în condiţiile stabilite de legislația în vigoare.

Prelucrările de date cu caracter personal se vor realiza în procesul de arhivare a documentelor financiar-contabile (facturi, anexe la facturi, documente justificative, etc.) în formă electronică în nume propriu şi/sau pentru terţi.

Petrom Moldova a depus toate diligenţele pentru a se asigura că informaţiile furnizate pe acest website sunt corecte şi complete la momentul publicării. Cu toate acestea, pot să apară erori neintenţionate sau accidentale, pentru existenţa cărora ne cerem scuze.

Petrom Moldova nu oferă niciun fel de garanţie cu privire la informaţiile publicate pe acest website, inclusiv (hiper)link-uri externe sau orice alt conţinut care poate fi folosit direct sau indirect prin intermediul website-ului www.petrom.md. De asemenea, Petrom Moldova îşi rezervă dreptul să aducă modificări acestui website fără notificări prealabile. Petrom Moldova nu poate fi responsabil în privinţa erorilor sau omisiunilor de pe website-ul Petrom Moldova. Așadar, orice decizie luată pe baza informaţiilor publicate pe website-ul Petrom Moldova este în totalitate responsabilitatea respectivului utilizator. Petrom Moldova nu poate fi responsabil pentru pierderi directe, indirecte sau de orice fel ale utilizatorului, rezultate din orice motiv prin folosirea directă sau indirectă a informaţiilor publicate pe website-ul Petrom Moldova. 

Petrom Moldova nu susţine sau garantează că funcţiile sau serviciile de pe website-ul Petrom Moldova vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori, că defectele vor fi corectate, sau că website-ul www.petrom.md şi/sau serverul care îl găzduiește nu sunt virusate şi nu au alte elemente dăunătoare. În limitele legii, Petrom Moldova nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daună rezultată din funcţionarea sau disfuncţiile website-ului Petrom Moldova, sau din orice alte servicii sau componente tehnice conexe. 

Drepturi de proprietate

Dacă nu este altfel specificat, drepturile de autor asupra paginilor şi conţinutului publicat pe website-ul Petrom Moldova şi a materialelor utilizate pentru acesta se află exclusiv în proprietatea Petrom Moldova. Nici unei terţe părţi nu îi va fi acordată o licenţă sau alte drepturi (de ex. drepturi de proprietate, drepturi de proprietate industrială sau drepturi de autor). Reproducerea paginilor sau a conţinutului acestui website este permisă doar în scopuri personale, informative. Orice altă reproducere sau utilizare este strict interzisă. Utilizarea semnelor distinctive ale Petrom Moldova (de ex. branduri sau logouri) este interzisă, indiferent dacă simbolurile ® sau ™ sunt folosite, în special marca înregistrată Petrom Moldova.

Prevederile de mai sus se aplică şi descărcării directe sau indirecte de software prin intermediul site-ului  Petrom Moldova. În cazul în care hiperlinkurile externe dau acces la software aparţinând unei terţe părţi, termenii şi condiţiile de utilizare ale proprietarilor produsului vor avea întâietate şi drepturile lor trebuie respectate.

Protecţia datelor personale

Petrom Moldova respecta dreptul la intimitate si viața privata. De asemenea, Petrom Moldova respecta și se conformează legislației în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal.